• Altijd meer dan 800 scooters op voorraad
  • Officieel dealer van alle grote merken
  • Snelle levering
  • Gratis verzending boven €60,-
  • Drie vestigingen in Amsterdam

Scooter Tarieven Verhuur

Tarieven en voorwaarden scooterverhuur

 onverzekerd (uninsured)verzekering (insurance)
3 uur (3 hours)€ 20,00€ 5,00
½ dag (1/2 day) 09:30-13:30€ 22,50€ 5,00
½ dag (1/2 day) 13:30-18:00€ 22,50€ 5,00
1 dag (1 day) 09:30-18:00€ 32,50€ 9,90
24 uur (24 hours)€ 45,00€ 12,50
2 dagen (2 days)€ 85,00€ 10,50 / per dag (per day)
3 dagen (3 days)€ 105,00€ 10,50 / per dag (per day)
4 dagen (4 days)€ 125,00€ 10,50 / per dag (per day)
5 dagen (5 days)€ 145,00€ 10,50 / per dag (per day)
6 dagen (6 days)€ 165,00€ 10,50 / per dag (per day)
7 dagen (7 days)€ 185,00€ 10,50 / per dag (per day)
Extra dag na 7 dagen (extra day after 7 days)€ 17,50 / per dag (per day)€ 10,50 / per dag (per day)

  

1. OPENINGSTIJDEN

Ma. t/m vr. van: 09:30-18:00 uur

Zaterdag van: 09:30-17:00 uur

-Na een kwartier voor sluitingstijd is het niet meer mogelijk om uw scooter in te leveren.

 

2. BORG

-Kopie paspoort/ID/rijbewijs + € 450,- per scooter (via creditcard)

-Niet geldig: visa electron en debet cards
 

3. VERZEKERING
 
-Verzekering kost: € 5,00 voor 3 uur of dagdeel van de eerste dag.
€ 12,50 voor de eerste hele dag, daarna € 10,50 per dag (24 uur)
- De verzekering geldt voor diefstal van de scooter en/of schade aan de scooter.
- Met verzekering behoudt u een eigen risico van € 250,-
- Zonder verzekering betaalt u bij diefstal de nieuwwaarde van de scooter van € 2499,-.
- Het eigen risico bij diefstal geldt alleen als u de sleutels van de scooter inlevert bij Amsterdam's Scootercity.
- Bij diefstal moet u zelf aangifte doen bij de politie. Amsterdam's Scootercity ontvangt van u een kopie van de aangifte.
- Amsterdam's Scootercity raadt de verzekering aan.

 

4. SCOOTERSLOTEN

Elke scooter is voorzien van een slot. Laat de sleutel nooit in het slot zitten en zet de scooter altijd goed op slot met het meegeleverde kettingslot aan een object dat in verbinding staat met de aarde.

Amsterdam's Scootercity laat u zien hoe het slot gebruikt moet worden.

 

5. BOETES

Huurder is aansprakelijk voor alle boetes en overtredingen en alle voortvloeiende koste hieruit zullen worden verhaald op of geïncasseerd bij huurder. Hierbij kunnen bijkomende administratiekosten a €30,- worden berekend. 

 

6. ALGEMEEN

-Minimale leeftijd voor verhuur is 21 jaar.

-1 dag geldt als 24 uur

-Neem altijd de kopie van uw contract mee als u de scooter terugbrengt.

-Als u problemen heeft met uw scooter, ga dan naar één van de drie vestigingen van Amsterdam's Scootercity.

Amsterdam's Scootercity vergoedt geen reparaties uitgevoerd door andere bedrijven
.


-Scooters worden met een volle tank meegegeven.

-Scooters dienen ook volgetankt teruggebracht te worden.

-Bij niet volgetankt inleveren brengen wij een bedrag van € 10,- in rekening.

-U betaalt de huurprijs bij terugkomst.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.BUSINESS HOURS

-Mon./fri. from: 09:30-18:00 hours

-Saturday from: 09:30-17:00 hours

-After 15 min. before closing time it is no longer possible to bring back your scooter.

 

2.DEPOSIT

-Copy passport/ID/driving license + € 450,- per scooter (through creditcard)

-Not valid: visa electron and debet cards.

 

3.INSURANCE

-Insurance cost: € 5,- for 3 hours or daypart of the first day,

€ 12,50 for the first day and after that € 10,50 per day (24 hrs)

-The insurance covers theft of the scooter and/or damage to the scooter.

-With insurance you retain an excess of € 250,-

-Without insurance you pay the replacement value of the stolen scooter of € 2499,-

-The excess of theft only applies if you hand in the keys of the scooter at Amsterdam's Scootercity.

-In case of theft you must report this to the police yourself. Amsterdam's Scootercity receives a copy of the declaration.

-Amsterdam's Scootercity recommends the insurance.

 

4.SCOOTERLOCKS

-Each scooter is provided with a lock. Never leave the keys in the lock and always lock the scooter properly.

-Amsterdam's Scootercity shows how the lock should be used.

 

5. PENALTIES / TRAFFIC OFFENCES

- All penalties related to traffic and/or parking offences are the responsibility of the tenant and the lessor may charge the tenant’s credit card for any traffic offence. The lessor may also charge administraties fee of €30 to cover the cost of processing and sending to the tenant notices related to penalties and traffic offences.

 

6.GENERAL

-Minimum age for rental is 21 years.

-1 day counts as 24 hours.

-Always take the copy of the contract with you when you bring back the scooter.

-If you have problems with your scooter, go to one of the three establishments of Amsterdam's Scootercity.

Amsterdam's Scootercity doesn't reimburse any repairs performed by other companies.

-Scooters are given with a full tank.
-Scooters must also be returned with a full tank.
-For non-refueled, we charge an amount of € 10, -.

- You pay the rent when you bring back the scooter.


Aanbiedingen